מולטינט - מועצת הנוער העירונית הוד השרון

בעלי תפקידים

יו"ר- יושב ראש המועצה, , יושבת ראש המועצה השנה היא מור יגודה,
תלמידת תיכון הדרים. היו"ר נבחר ע"י המליאה לעמוד
בראשה ולייצגה בפני גופים שונים. תפקיד היו"ר הינו תפקיד מפתח שבא להבטיח
את פעילותה השוטפת והתקינה של המועצה.

סיו"ר- סגן יושב ראש מועצת הנוער, השנה הסיו"רית של המועצה
היא מאיה ליוור מתיכון הדרים.
נבחר ע"י המליאה לסייע ליו"ר ולשמש כבא כוחו במקרה הצורך.

דובר - דובר המועצה הוא תומר מלמד מתיכון הדרים.
האחראי על הקשר עם אמצעי התקשורת לעדכון ופרסום המועצה באמצעי
התקשורת השונים.

מזכ"ל- המזכיר הכללי של המועצה, השנה המזכ"ל של המועצה
היא רות ממן מחטיבת ביניים "השחר".
תפקידו לדאוג לעניינים המנהלתיים בתוך המועצה.
אחראי על זימון נציגים וכן על כתיבתו והפצתו של פרוטוקול המועצה בקרב
הנציגים.

מבקר- המבקרת השנה היא תאיה גוברין-סגל.
תפקידו להגיש אחת ל- 3 חודשים דוח למועצה ובו לפרט את ליקוייה
לרבות המלצות לתיקון.

גזבר- גזברית המועצה השנה הוא דולב בן עזרא מתיכון ע"ש אילן רמון.
תפקיד הגזבר הוא תפקיד פנימי, עליו לגבות כסף מהמועצה למען
קניית אוכל לישיבות, שתייה ולמען פעילויות פנים מועצתיות.זכויות יוצרים © מולטי נט 2000-2024. כל הזכויות שמורות.

פרסום באתר | צרו קשר

Copyright © 2000-2024 Multi-Net. All rights reserved.